+48 71 716 53 51/ info@positionmaker.pl

Raters w służbie jakości stron

W kontekście pozycjonowania w Google mówi się wyłącznie o algorytmach, które podróżując po internecie klasyfikują strony na podstawie kodu źródłowego i odnośników. Tymczasem, w świetle informacji niedawno opublikowanych przez The Register, w ocenianiu stron duże znacznie ma także czynnik ludzki.

Pod okiem specjalisty
Od dawna, na wielu portalach, pojawiały się plotki, że oprócz algorytmów, za wyniki stron w wyszukiwarce odpowiadają także „Raters” (od ang. rate - oceniać), czyli osoby, które na zlecenie Google wykonują mozolną prace przeglądania i klasyfikowania milionów stron WWW. Do tej pory wszelkie informacje na ich temat pozostawały w sferze domysłów. Tymczasem brytyjski portal The Register, na co dzień zajmujący się nowymi technologiami, dotarł do 160-stronicowego dokumentu zawierającego ścisłe wytyczne dla osób zajmujących się oceną stron internetowych.


W nim Google szczegółowo instruuje według jakich kategorii mają pracować „Raters”. Podstawowymi kryteriami są poziom spamu czy jakość witryny. A więc brana jest pod uwagę m.in. trafność ze słowem kluczowym , przydatność informacji i web design. Ocenie podlegają strony nieposiadające certyfikatów bezpieczeństwa oraz aktualizowane co najmniej raz na 4-miesiące (czyli zdecydowana większość). Najciekawszą informacją jest fakt, iż dopuszczone są również subiektywne oceny jakości strony. Mogą one mieć kluczowe znacznie dla przyszłej pozycji strony w wyszukiwarce.

Lepsza pozycja tylko dla dobrych stron
Dla użytkowników jest to bardzo dobra informacja. Oznacza, iż nie surowy algorytm, ale właśnie człowiek rozumiejący kontekst i potrafiący docenić jakość witryny ma decydujący wpływ na jej ostateczną pozycję. Jednak musi być to również przestroga. Pozycjonowanie będzie skuteczne wyłącznie dla stron spełniających współczesne standardy wyglądu i jakości. Estetyczne wykonanie i zawieracie pożytecznych informacji to dziś jedyna droga do skutecznego pozycjonowania. Nawet, gdy algorytm wysoko sklasyfikuje stronę, ta szybko może spaść, gdy nisko oceni ją „Rater”.

Rzetelna Firma
W3C HTML 5 Validation